Formularios

Solicitude de nova conta de correo electrónico xenérica
Para solicitar unha nova conta de correo electrónico xenérica debe cubrir o formulario seguinte e remitilo por correo interno ao noso servizo.
Para solicitar unha conta persoal, debe facelo empregando o Sistema de autenticación única da UDC.

Descargar/Acceder formulario

 

Solicitude de nova lista de distribución
Para solicitar unha nova lista de distribución debe cubrir o formulario seguinte e remitilo por correo interno ao noso servizo.

Descargar/Acceder formulario

 

Solicitude de cambio de contrasinal de conta de correo xenérica
Para solicitar un novo contrasinal para unha conta de correo electrónico xenérica debe cubrir o formulario seguinte e remitilo por correo interno ao noso servizo.
Para solicitar un cambio de contrasinal dunha conta persoal debe poñerse en contacto co CAU na extensión 2222

Descargar/Acceder formulario