Que facemos

Gran parte da actividade que desenvolvemos na Área de Sistemas corresponde á implementación e mantemento das infraestruturas dos sistemas de  Informática da Universidade da Coruña, o que esixe unha continua posta ao día tanto das solucións actuais como das tendencias tecnolóxicas que permiten adoptar decisións nas mellores condicións posibles.

Esta laboura vese reflectida no desenvolvemento (instalación y mantemento) de tarefas como as que seguen: