Quen somos

A área de sistemas encárgase da plataforma hardware e software que da servizo o resto das áreas do Servizo de Informática e Comunicacións. Neste senso o noso traballo consiste en proporcionar o entorno axeitado para que outras áreas poidan desenvolver aplicacións e dar soporte aos usuarios nas áreas de traballo que lles atinxen.

Neste intre a área de sistemas conta có seguinte persoal: